sile-1 slide-2 slide-3 side-4 side-5 side-6 side-7 side-8 side-9 side-10 side-11 side-12 side-13 side-14 side-15 side-16 side-17 slide-18 slide-19 slide-20 slide-21 Slide 21 slide 22 slide 23 slide 24

LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Đặc biệt, chúng tôi sẳn sàng hỗ trợ tư vấn miễn phí việc thiết kế và cải tạo hệ thống điều hòa không khí hiện hữu, giúp việc cải thiện tốt nhất về tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu ảnh hưởng môi trường.

  • Lắp đặt và cải tạo hệ thống ĐHKK
LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK  
LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK  
LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK  
LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK  

 

  • Bảo trì hệ thống ĐHKK
LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK
LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK

 

 

  • Hiệu quả của việc vệ sinh bằng dung dịch tẩy rửa chất lượng.

 

LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK
LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐHKK

                                    HÌNH ẢNH TRƯỚC KHI VỆ SINH                                      HÌNH ẢNH SAU KHI VỆ SINH