sile-1 slide-2 slide-3 side-4 side-5 side-6 side-7 side-8 side-9 side-10 side-11 side-12 side-13 side-14 side-15 side-16 side-17 slide-18 slide-19 slide-20 slide-21 Slide 21 slide 22 slide 23 slide 24
LỊCH SỬ CỦA VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT

LỊCH SỬ CỦA VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT

  • ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT:
  1. Lĩnh vực hóa dầu
  2. Ngành xây dựng
  3. Công nghiệp Ô tô
  4. Công nghiệp quân sự
  5. Hàng không vũ trụ
1 / 4
Chi tiết sản phẩm

SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CÁCH NHIỆT – THE HISTORY OF THERMAL INSULATION 

LỊCH SỬ CỦA VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT

LỊCH SỬ CỦA VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT

    Lịch sử của vật liệu cách nhiệt không quá dài so với các vật liệu khác nhưng con người đã nhận thức được tầm quan trọng của vật liệu cách nhiệt từ lâu. Vào thời tiền sử, con người bắt đầu hoạt động làm nơi trú ẩn chống lại động vật hoang dã và thời tiết khắc nghiệt, con người bắt đầu khám phá vật liệu cách nhiệt.

    The history of thermal insulation is not so long compared with other materials, but human beings have been aware of the importance of insulation for a long time. In the prehistoric time, human beings began their activity of making shelters against wild animals and heavy weather, human beings started their exploration of thermal insulation.

     Những vật liệu này lần đầu tiên được sử dụng làm vật liệu may mặc, vì nơi ở của họ chỉ là tạm thời, họ có xu hướng sử dụng những vật liệu họ sử dụng để làm quần áo, những chất liệu dễ kiếm và chế biến. Vật liệu của lông động vật và sản phẩm thực vật có thể giữ một lượng lớn không khí giữa các phân tử, tạo ra một khoang không khí để giảm sự trao đổi nhiệt.

   These materials were first used as clothing materials, because of their dwellings were temporary, they were more likely to use the materials they used in clothing, which were easy to obtain and process. The materials of animal furs and plant products can hold a large amount of air between molecules which can create an air cavity to reduce the heat exchange.

Nguồn: https://insulationgo.co.uk/the-history-of-thermal-insulation/

BẢNG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT – TABLE OUTLINING OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THERMAL INSULATION MATERIALS 

 

Era /

Thời đại / thời kỳ

Historical context

Bối cảnh lịch sử

Insulation Material

Vật liệu cách nhiệt

 

2.5m – 7000BC

Nomadie

Du mục

Clothing needs

Nhu cầu quần áo

Skin, fur, wool

Da, lông, len

7000BC - 1870

 

Settled

Định cư

Durability needs

Nhu cầu về độ bền

Eatth, wood, bricks, straw

Đất, gỗ, gạch ,len

1870 - 1950

 

Industrial

Công nghiệp

Natural insulation products

Sản phẩm cách nhiệt tự nhiên

Reed, cork, wood fiber, flax

Cây sậy, vỏ cây, sợi gỗ, lanh

Development of bricklaying

Phát triển ngành gạch

Ash-filled bricks, hollow bricks; Gạch chứa tron, gạch rỗng

Introduction of Synthetics

Vật liệu tổng hợp

Asbestos, fiberglass, foam glass; Amiang, sợi thủy tinh, thủy tinh xốp

1950 - 2000

Plastic

Nhựa

Natural products disappear

Sản phẩm tự nhiên biến mất

Polystyren (Polystyrene) (C₈H₈)ₙ

, polyurethane

2000 - present

Climate aware

Nhận thức về khí hậu

Natural insulation revival

Sự hồi sinh của cách nhiệt tự nhiên

Wood fiber, cork, straw bale etc

Sợi gỗ, vỏ cây, rơm

Plastic & mineral dominate

Nhựa và khoáng sản chiếm ưu thế

XPS, EPS, PIR/PUR, mineral wool

Xốp, Bông khoáng

Product innovation

Đổi mới sản phẩm

Nano-materials

Vật liệu Nano


Nguồn: https://www.parliament.uk/